I.ОБЩИ УСЛОВИЯЗА ПОЛЗВАНЕ

Общите условия обвързват потребителите на интернет магазина www.boardshop.bg - от влизането ви на страницата до напускането ѝ, с условията за ползване, установени по-долу.

С Общите условия се уреждат взаимоотношенията между потребителите на стоки и услуги, предоставяни чрез и намиращи се на www.boardshop.bg (наричани за краткост „Потребителите“), от една страна, и интернет магазин www.boardshop.bg, управляван от „ХТМ-Флойд“ ЕООД, с ЕИК 131339996, наричано „Доставчика“, от друга.

Представянето на продуктите на интернет страницата www.boardshop.bg не представлява правно обвързваща оферта самo по себе си. Едва след избиране на продукти (чрез бутона „Добави“) и преминаване през процеса „Плащане“, регистрация на детайлите по заявката за покупка и доставка, потребителите влизат в търговски отношения, съгласяват се да закупят избраните от тях стоки по предварително потвърден начин на заплащане на продукта и доставката му.

Boardshop.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в срок до пет работни дни от потвърждаването й в случай, че стоките не са достъпни, или при възникването на други обстоятелства, които възпрепятстват доставката.Това става чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или телефонен номер.

II. ДОСТАВКА

Доставката на покупки с обща стойност над 100 лв. за територията на страната е безплатна. В случай на връщане стоката без замяна, стойността на доставката и в двете посоки се поема от потребителя. За всички останали случаи, когато цената на артикулите е под 100 лв., е за сметка на клиента. Тарифата за доставка се определя в зависимост от обема, теглото и населеното място на получаването ѝ и не e включена в обявената цена на продукта.

След финализиране на поръчката ви, ще получите потвърждение на имейл адреса, посочен от Вас. Наш служител ще се свърже с вас, за да потвърди приемането на заявката, наличността, времето за доставка и най-ниската цена на доставка.

Непосредствено след получаване на пратката е препоръчително да прегледате продуктите в присъствието на куриера, извършил доставката, за евентуални повреди, дефекти или други щети, които следва да бъдат докладвани незабавно и установени от куриера с протокол. В случай, че бъде установено наличие на щети, възникнали при транспортирането на стоката, Доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока, а щетите се покриват според застраховката на продукта от страна на упълномощената куриерска фирма.

При неоснователен отказ за получаване на стоката, Потребителят заплаща разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявеният за покупка продукт.

Когато доставената стока явно не съответства на заявеният за покупка продукт и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед и наличната документация по поръчката, Потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление. 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Доставчикът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. Сроковете и исковете, свързани с гаранцията на продуктите, варира между различните марки. Моля, свържете се с нас за повече информация. 

IV. ЦЕНИ

Всички цени в boardshop.bg са с включен ДДС и в български левове, освен в случаите, когато потребителите са избрали визуализиране на стойността им в евро (опцията ще може да се използва с активирането на версията на сайта на английски език).

Цените, посочени на сайта, не включват разходите за транспорт и опаковане на хардуерните и лесно наранимите продукти (като сноуборд дъски, ски, автомати, сърф-дъски, платна, плаки и др.) и транспортирането им до адреса на Потребителя. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, Потребителят следва да заплати всички транспортни, митнически и др. такси, свързани с износа.

V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на избраните артикули става след потвърждение на поръчката и при получаването ѝ от куриер чрез наложен платеж. Подобрявайки работата на сайта, ще предложим възможност и за разплащане по банков път, дебитни и кредитни карти.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има възможност свободно да разглежда и да поръчва обявените на boardshop.bg стоки.

Потребителят има право да се информира за статуса на своята поръчка, да проследява движението на поръчания/те продукт/и и да иска разяснение за заявения продукт, когато информация за него не е публикувана на сайта.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на тези данни на страницата на Доставчика. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

Потребителят се задължава да:

а) посочи точен и актуален телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да заплати цената на поръчаните продукти, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури възможност за получаване на стоката.

б) обезщети Доставчика  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез boardshop.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, или Интернет етиката.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

Доставчикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на boardshop.bg  
Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Доставчика, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

Доставчикът не носи отговорност при евентуални неустановени предварително фабрични дефекти, причинени от производителя на продукта, а предлага обезщетение в рамките на предвидената от вторият гаранционна политика.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Ако по някява причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си, може да се свърже с посочените в сайта контакти, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на ново- заявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по- скъпа се доплаща разликата. ХТМ ЕООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.

IX. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:

- Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

- Цената, коята Клиента следва да заплати не съответства на дължимата цена.

- При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възмажно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстващата на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

- Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия Доставчикът си запазва правото да не приеме върната стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

- В случай на отказ на закупен вече продукт, при липса на следи от употреба и спазване на условията за цялостност на опаковката, доставчикът възстановява сумата по стойността на продукта  в 30- дневнния законово установен срок. Всички разходи, направени за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента и се удържат от тази сума, за което потребителят получава разписка и обяснение.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставените за нуждите на обслужването през сайта информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

XI. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

 Абонаментът за информационния бюлетин на boardshop.bg е безплатен и не изисква регистрация. 

XII. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от страна на Доставчика в случай на релевантни законодателни промени и с цел подобряване на услугите и работата с клиенти.

XIII. КОНТАКТ

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч.

boardshop.sofia@gmail.com | 0888 38 48 08